• Forvaltningsrett

Forvaltningsrett og offentlige tillatelser

 

Forvaltningsrett og offentlige tillatelser

Både næringsdrivende og privatpersoner kan ha behov for offentlige tillatelser, i tillegg til at det offentlige er en nødvendig motpart/medspiller i mange saker.

Når det gjelder serverings- og skjenkebevillinger vises det til eget fagområde.

Typiske saker er blant annet (overfor):

 • Foretaks-/Enhetsregisteret
 • Plan- og bygningsrett, herunder for utvikling av fast eiendom, med regulerings- og igangsettingstillatelser, for vei vann og avløp og i forhold til naboer/klager
 • Mattilsyn
 • Arbeidstilsyn
 • Skolesaker, utvisning, mobbing
 • Opphold EØS-borgere
 • Trygd
 • Vergemålsforhold

Innenfor rettsområdet er bistand særlig knyttet til:

 • Løpende myndighetskontakt
 • Utforming av søknader om konsesjon/tillatelse og oppfølging av disse
 • Klagesaker
 • Erstatningssaker
 • Rettssaker