Personskade - pasientskade

Klient ble feiloperert. Norsk Pasientskade Erstatning (NPE) påtok seg ansvaret for feilbehandlingen, og dekket ordinær ménerstatning ut i fra omfanget på skaden.

Imidlertid fikk skadelidte bare hundre tusen i erstatning for inntektstap, fordi NPE hevdet at klient uansett bare ville jobbet deltid, og deretter var blitt så gammel at skadelidte ikke ville ha fortsatt å jobbe (fra fylte 67-70 år).

Les mer …

Personskade – yrkesskade - stønader

Undertegnede har nettopp avsluttet en yrkesskadesak, som er verd å lese.

Skadelidte (klient) var ansatt i et stort rengjøringsfirma, og falt på vaskejobben hos en kunde. Han slo seg, og forsøkte en periode å arbeide videre, men klarte det ikke. Arbeidsgiver fulgte ikke opp sykmelding fra skadelidtes lege, og unnlot å melde skaden som yrkesskade, slik at det ikke en gang fantes en skadesak. Klient hadde i tillegg fått avslag på videre sykepenger og deretter dagpenger. Han kom etter dette for bistand.

Les mer …

Regjeringens budsjettforslag

Regjeringen vil redusere reisefraværgodtgjørelsen til advokater som yter fri rettshjelp, med hele 50 %.

Reduksjonen vil innebære en markant svekkelse av rettsikkerheten for de som er avhengige av fri rettshjelp/offentlig forsvarer.

Les mer …